Mål 1 - Kap 9 - För hundra år sedan

Övningen är skapad 2018-05-03 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • i början av في بداية
  • 1900-talet ‏القرن التاسع عشر‏
  • på landet في الريف‏
  • dubbelt ضعف
  • en stad مدينة
  • en tätort ‏منطقة آهلة بالسكان‏
  • fattiga فقراء
  • hårt قاسٍ‏, شاقّ
  • tuberkulos ‏مرض السلّ‏
  • utvandrade ‏يُهاجر‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-9-for-hundra-ar-sedan.7360211.html

Dela