Mål 1 - Kap 6 - Vad drömmer de om?

Övningen är skapad 2017-06-28 av sfikramfors. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drömma ‏ምሕላም‏
 • vara ክኸውን እዩ‏
 • riktig ‏ልክዕ፡ ጌጋ ዘይብሉ፡ ትኽክል፡ ቅኑዕ፡ ቅኑዕ ኣረኣእያ‏
 • ihop ‏ብሓንሳብ፡ ብሓባር፡ ኣብ ሓደ ምእካብ፡ ምጽምባር‏
 • gifta sig ‏ምምርዓው፡ ምምሳል፡ ሓዳር ምግባር‏
 • ett bröllop ‏መርዓ‏
 • en gäst ‏ጋሻ፡ በጻሒ‏
 • mest ‏ዝበዝሐ፡ ዝለዓለ፡ ዝዓበየ፡ ዝሰፍሐ‏
 • därför ለ፡ ብምኽንያት‏
 • känna sig ‏ኵነት ህላወ (ንጥዕና)ሲምዒት‏
 • en kvinna ‏ሰበይቲ፡ ጓል-ኣንስተይቲ‏
 • leva ህወት‏
 • ännu ‏ገና፡ ክሳብ ሕጂ‏
 • kunna ‏ምፍላጥ፡ ምኽኣል‏, ‏ዚከኣል እንተኾነ‏
 • en bok ‏መጽሓፍ‏
 • egen ‏ናይ ባዕሉ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ፡ ናይ ዓርሱ‏
 • tjäna ገንዘብ መርካብ
 • en film ፊልም
 • en långfilm ነዊሕ ፊልም

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-6-vad-drommer-de-om.7361140.html

Dela

Annonser