Mål 1 - Kap 6 - Hos barnmorskan s. 146

Övningen är skapad 2017-08-16 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • undersöka መርመራ (ንጥዕና ዝምልከት)
 • må illa ‏ዕግርግር ዘበሎ፡ ከምልሶ ዝደለየ‏
 • ställa sig ሓኪም ጥዕናካ (ንምምርማር ጠጠው በል ክብለካ ከሎ)‏
 • en våg ‏ሚዛን‏
 • väga ‏ምምዛን፡ ‏
 • ett halvt ፍርቂ‏
 • ett kilo ‏ኪሎ‏
 • mer än ‏ዝያዳ፡ ንምንጽጻር፡ አብነት ካብቲ እቲ‏
 • låta ‏ሓደ ነገር ከም ዚፍጸም ምግባር‏
 • normalt ‏ልሙድ፡ ዝውቱር፡ ቅጥዓዊ፡ ንቡር፡ ዘውትር ዚግበር ነገር‏
 • fortsätta ‏ምቕጻል፡ ምድግጋም‏
 • orka ‏ዓቕሚ ምህላው፡ ሓይሊ ምህላው፡ ምኽኣል‏
 • en graviditet ‏ነፍሰ-ጾር፡ ጥንስቲ‏
 • röka ‏መግቢ ንኣ. ስጋ ኣብ ትኪ ሰቒልካ ከምዘይበላሾ ምግባር‏
 • ge ‏ምብርካት፡ ምሃብ፡ ምውፋይ‏
 • om ‏ከም ብሓድሽ፡ ደጊምካ፡ ደጋጊምካ፡ እንደገና‏
 • en barnmorska መዋለዲት
 • förra gången አብ መወዳእታ ጊዜ
 • en föräldragrupp ናይ ወለዲታት ጉጅሌ
 • ett informationsblad ኢንፎርሜሽን ዝሐዘ ወረቐት

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-6-hos-barnmorskan-s-146.7367159.html

Dela