Mål 1 - kap 6 - Emil vill ta körkort s. 134

Övningen är skapad 2017-07-05 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fylla ‏ምምላእ፡ ምውሳኽ፡ ክሳብ ኣፉ ምስፋር‏
 • måste ‏ምግዳድ (ተገደደ)‏
 • ansöka ‏ምሕታት፡ ምምልካት፡ ምውካስ‏
 • ett tillstånd ‏ፍቓድ‏
 • anmäla sig ‏ምግምጋም፡ ምትንታን‏
 • dyr ‏ብዙሕ ዝዋግኡ፡ ክቡር‏
 • privat ‏ውልቃዊ፡ ብሕታዊ፡ ግላዊ‏
 • en utbildning ‏ትምህርቲ‏
 • innan ‏ቅድሚ‏
 • som ‏ካብ ኮነ‏, ‏እቲ‏
 • krävs ‏ይግባኣኒ እዩ ምባል፡ ምሕታት፡ ኣድላዪ ከምዚኸውን ምግባር፡ ምጥላብ፡ ኣትሪርካ ምዝራብ‏
 • minst ‏ዝሓጸረ፡ ዝነኣሰ፡ ዝወሓደ‏
 • ingå ‏ናይ ሓደ ነገር ክፋል ዝኾነ፡ ቍጹር፡ እቱው ዝኾነ‏
 • kommande ‏ሕቶ፡ ጥያቐ፡ ወኸሳ‏
 • en bilskola ትምህርቲ ምምራሕ መኪና
 • en körlektion ናይ መኪና ምልምማድ ሐደ ፐሬድ
 • övningsköra ልምምድ መኪና
 • en handledare ሐላፍነት ወሲዱ መኪና ዝለማምደካ ወይ ዝምህረካ ሰብ
 • en introduktionsutbildning ናይ ሐደ ኮርስ መምርሒ
 • godkänd ቕቡል

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-6-emil-vill-ta-korkort-s-134.7361826.html

Dela