Mål 1 Kap 5 Vi frågar: gillar du reklamfilm? s.110

Övningen är skapad 2017-04-26 av sfikramfors. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gilla ‏يُحِب‏
 • en del ‏جزء‏
 • rolig ‏مُضحك‏
 • tråkig ‏مُضْجِر‏
 • aldrig ‏أبداً‏
 • har sett ينظر
 • den där هناك
 • en mobiltelefon ألهاتف المحمول
 • kul ‏ مُضحك(=rolig)‏
 • en värktablett مسكن
 • en reklam إعلان
 • om ‏عن‏
 • byta تبديل
 • en kanal قناة
 • tillbaka إلى ألوراء
 • en paus أستراحة
 • andra الثاني
 • sätta på وضعت على
 • stoppa in يدخل
 • en tvätt غسيل
 • eller أو
 • vattna يسقى
 • till exempel مثال

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-vi-fragar-gillar-du-reklamfilm-s-110.7278989.html

Dela