Mål 1 Kap 5 Vi frågar: Gillar du reklamfilm? s.110

Övningen är skapad 2017-04-18 av sfikramfors. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gilla ምፍታው
 • en del ክፋል
 • rolig ሓጎስ
 • tråkig ምስልቻው
 • aldrig ዘይከውን
 • har sett ምርኣይ
 • den där እቲ
 • en mobiltelefon ሞባይል ተለፎን
 • kul ዘሕጉስ
 • en värktablett መድሃኒት ናይ ቃንዛ
 • en reklam መዋዕውዒ
 • om ብዛዕባ
 • byta ምቅያር
 • en kanal ቻነል
 • tillbaka ምምላስ
 • en paus እንዳ ዕረፍካ
 • andra ካልኣይ
 • sätta på ምውላዕ (ተለፍጅን)
 • stoppa in ውሽጢ ውእታው
 • tvätt ምሕጻብ
 • eller ወይ ከኣ
 • vattna ኣታክልቲ ማይ ምስታይ
 • till exempel ንኣብነት

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-vi-fragar-gillar-du-reklamfilm-s-110.7272501.html

Dela