Mål 1 Kap 5 Mejl om en middag s. 122

Övningen är skapad 2017-06-01 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett ämne ‏ኣርእስቲ ሞያ፡ መዛረቢ ነጥቢ፡ ፍረ ነገር‏
 • hej på er ሰላም ኑዓኩም!‏
 • er ‏ንዓኹም፡ ንዓኽን‏
 • undra ‏ንኽትፈልጥ ምህንጣይ፡ ምሕታት‏
 • oss ‏ንሕና‏
 • hämta ‏ምምጻእ (ኣምጽአ)፡ ምእራይ፡ ምእካብ‏
 • i stället ‏ኣብ ክንዲ‏
 • en brorsa ‏ሓው‏
 • direkt ‏ዘይተጠዋወየ፡ ትኽ ዝበለ፡ ቅኑዕ፡ ብቕጽበት፡ ብቐጥታ፡ ብኡብኡ፡ ሽዑሽዑ‏
 • ett mejl አዲራሻ
 • bli bjuden ሞግባዝ ምዕዳም

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-mejl-om-en-middag-s-122.7354878.html

Dela