Mål 1 Kap 5 Mejl om en middag s.122

Övningen är skapad 2017-05-31 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett mejl eine Email
 • ett ämne ein Thema, ein Betreff, ein Fach
 • hej på er Hallo, Hi
 • er euch
 • undra sich wundern (sich fragen)
 • oss uns
 • hämta abholen
 • i stället anstelle, anstatt, statt
 • en brorsa ein Bruder
 • bli bjuden eingeladen sein
 • direkt direkt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-mejl-om-en-middag-s-122.7353598.html

Dela