Mål 1 Kap 5 Jonas åker buss s.113

Övningen är skapad 2017-04-27 av sfikramfors. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett arbete eine Arbeit
 • bruka normalerweise/oft machen
 • verkligen wirklich
 • säkert sicher
 • tio minus minus zehn
 • väldigt sehr
 • halt glatt (auf der Straße)
 • farligt gefährlich
 • alltid immer
 • långt weit (Abstand)
 • en cykel ein Fahrrad
 • en motion Bewegung, Training
 • förstås klar, natürlich
 • gärna gerne
 • längre länger
 • i kväll heute Abend
 • ha tid Zeit haben
 • dit hin, dorthin
 • vid sjutiden um sieben Uhr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-jonas-aker-buss-s-113.7296006.html

Dela