Mål 1 Kap 5 Jonas åker buss s.113

Övningen är skapad 2017-04-27 av sfikramfors. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett arbete ‏ስራሕ፡ ዕዮ‏
 • verkligen ‏‏ብሓቂ፡ ብዘይጥርጥር‏
 • säkert ‏ብዘይጥርጥር፣, ‏ዘየስግእ፡ ውሕስነት ዘለዎ‏ ‏
 • väldigt ‏ብጣዕሚ‏
 • halt ‏ሸታሕታሕ ዜብል፡ ሸተት ዜብል‏
 • farligt ‏ኣስጋኢ፡ ሓደገኛ‏
 • alltid ‏ወትሩ፡ ዘየቋርጽ፡ ኵሉ ጊዜ‏
 • långt ‏ነዊሕ ርሕቀት‏
 • en cykel ‏ብሽግለታ‏
 • en motion ‏ንኽንክን ጥዕና ዚግበር ልምምድ ወይ ምውስዋስ ኣካላት‏
 • förstås ‏እወ፡ እወኒ፡ ከመይ ድኣ፡ ናይ ግድን‏
 • gärna ‏ብሓጎስ፡ ብደስታ‏
 • i kväll ‏ሎሚ ምሸት‏
 • dit ‏ናብቲ (ቦታ፡ ቦታቲ)‏
 • tio minus ማይነስ ዓሰርተ
 • ha tid ግዜ ምሕላው
 • vid sjutiden ኣብ ሸውዓተ ሰዓት ኣከባቢ
 • bruka መል ምግባር፡ ልምዲ ምህላው፡ ምዝውታር‏
 • längre ‏ነዊሕ (ንግዜ)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-jonas-aker-buss-s-113.7295929.html

Dela