Mål 1 Kap 5 En intervju s. 104

Övningen är skapad 2017-03-29 av sfikramfors. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en intervju ein Interview
 • en journalist ein Journalist
 • en tidning eine Zeitung
 • intervjua interviewen
 • en artikel ein Artikel
 • en familj eine Familie
 • ett yrke ein Beruf
 • fritid Freizeit
 • träffa treffen
 • ett liv ein Leben
 • se ut aussehen
 • först zuerst
 • duscha duschen
 • klä på sig sich anziehen
 • göra sig i ordning sich fertig machen
 • framför davor
 • en kamera eine Kamera
 • nästan fast
 • hela tiden die ganze Zeit
 • en tid eine Zeit
 • filma filmen
 • om och om igen immer wieder
 • någon jemand/ irgendein
 • skönt schön / nett
 • bort weg
 • ett tag eine Weile
 • en inspelning eine Aufnahme
 • så ... att so dass
 • ta det lugnt beruhige dich/ langsam
 • två kvällar i veckan zwei Abende in der Woche
 • en blogg ein Blogg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-en-intervju-s-104.7239729.html

Dela