Mål 1 Kap 5 En Intervju s.104

Övningen är skapad 2017-04-06 av sfikramfors. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en intervju ቃለ ሕቶ
 • en journalist ጋዜጠኛ
 • en tidning ጋዜጣ
 • intervjua ቃለ ምሕታት ቨርብ
 • en artikel ሐደ ጽሑፍ
 • en familj ስድራ
 • ett yrke ሞያ ናይ ስራሕ
 • en fritid ስራሕ ወይ ከዓ ትምህርቲ አብዛያብልካ እዋን እትገብሮም ምንቅስቃሳት ኩዕሶ ምፅዋት ወዘተ
 • träffa ምርኻብ ምስ ስድራ፣አዕሩኽትኻ
 • ett liv ናብራ ህወት
 • se ut ሓደ መልክዕ ቕርጺ
 • först ቀዳምነት
 • duscha ነብስኻ ምሕጻብ
 • klä på sig ክዳንካ ምኽዳን
 • göra sig i ordning ምድላው ንአብነት ምኹሕሓል ምምሻጥ
 • framför ፊትንፊት
 • en kamera ካሜራ ፎቶ፣ ቪድዮ መልዓሊ
 • nästan ቐጻሊ
 • hela tiden ኹሉ ግዜ ኹሉ እዋን
 • en tid ሓደ ግዜ፣ ሓደ እዋን፣ሰዓት
 • filma ፊልም ምቕራጽ ምቕዳሕ
 • om och om igen ምድግጋም
 • någon ሓደ ነገር
 • skönt ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ እዋን ጽቡቕ ጊዜ ምሕልፍ
 • bort ምልጋስ
 • ett tag ሓደ ውሱን እዋን
 • så ... att ስለዚ
 • ta det lugnt ህድእ ምባል
 • två kvällar i veckan አብ ሰሙን ክልተ ምሸት
 • en blogg መዓልታዊ ምንቅስቓሳትካ አብ እንተርኔት ምፅሓፍ(ምፅብፃብ)
 • inspelning ድምጺ ምቕዳሕ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-5-en-intervju-s-104.7235330.html

Dela