Mål 1 - kap 4 - Vilken våning bor hon på? s. 94

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ett grupparbete ናይ ስራሕ ጉጅለ
  • tillsammans ብሓንሳብ
  • träffas ምርኻብ
  • fjärde ራብዓይ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-vilken-vaning-bor-hon-pa-s-94.7231748.html

Dela