Mål 1 - Kap 4 - Var ligger apoteket? s. 91

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • veta wissen
 • ett trafikjlus eine Ampel
 • vid bei, beim, am
 • den här diesen
 • en simhall ein Schwimmbad
 • en sak eine Sache
 • se sehen
 • ursäkta entschuldigung/ entschuldigen Sie
 • en vårdcentral eine Krankenpflegestation
 • höger rechts
 • framme vorne (am Ziel)
 • ett apotek eine Apotheke
 • dürfen
 • en sida eine Seite
 • vara sein
 • tack så mycket vielen Dank
 • nästa nächste
 • så lite så Es war doch gar nichts (als Antwort zu danke)
 • i slutet av am Ende von
 • en sporthall eine Sporthalle
 • hjälp Hilfe
 • en gata eine Straße
 • ta till höger nimm nach rechts
 • vänster links
 • långt bort weit weg
 • för für
 • ett slut ein Ende
 • förstå verstehen
 • rakt fram gerade aus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-var-ligger-apoteket-s-91.7231743.html

Dela