Mål 1 - Kap 4 - Vad gör de idag? s. 80

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en morgon ein Morgen
 • en fikarast eine Pause (oft mit kaffe und süßem Gebäck)
 • ett jobb ein Job
 • vara med dabei sein
 • en reklamfilm eine Fernsehwerbung
 • ett gym ein Fitnessstudio
 • sedan danach/später
 • hem Zuhause, nach Hause
 • hennes ihrer, ihre
 • te Tee
 • nyheter Neuigkeiten, Nachrichten
 • en förmiddag ein Vormittag
 • studera studieren
 • en eftermiddag ein Nachmittag
 • ett hotell ein Hotel
 • svara antworten
 • skickar schicken
 • ett sms eine SMS
 • en smörgås ein Sandwich
 • ett glas ein Glas
 • mjölk Milch
 • en frisör ein Frisör
 • ledig frei
 • gå ut rausgehen
 • ut raus
 • en vän ein Freund

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-vad-gor-de-idag-s-80.7231725.html

Dela