Mål 1 - Kap 4 - Vad gör de idag? s. 80

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en morgon ሓደ ንጎሖ
 • ta ምውሳድ (ወሲዱ)
 • ett jobb ሓደ ስራሕ (ስራሕ)
 • vara med ምስ
 • en reklamfilm ሬክላም ፊልም (ናይ ተለቭዢን ሬክላም)
 • ett gym ናይ አካል ምንቅስቃስ ዝስራሓሉ ቦታ (ጅምላስቲክ ዝስራሓሉ ቦታ)
 • sedan ቀፂሉ (ቀፃሊ)
 • hem ገዛ
 • hennes ንሓታ
 • te ሻይ (ቫሂ)
 • nyheter ዜና
 • en förmiddag ቕድሚ ፋዱስ
 • studera ምምሓር
 • en eftermiddag ድሕሪ ፋዱስ
 • ett hotell ሓደ ሆቴል ሆቴል
 • en fikarast ናይ ቡና ዕረፍቲ
 • svara መልሲ (ስብ ክሓታካ እንከሎ መልሲ መሓብ)
 • skicka ምልዓኽ (ሊዕኹ)
 • ett sms ምሴጅ (መልዕኽቲ ብሞባይል)
 • en smörgås ሳንዱች
 • ett glas ብቸሪ (ብርጭቆ)
 • mjölk ፃባ
 • en frisör ፀጉሪ ቀምቃማይ
 • ledig ዕረፍቲ
 • gå ut ንደገ ምዉፃእ
 • ut ደገ
 • en vän ዓርኪ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-vad-gor-de-idag-s-80.7231723.html

Dela