Mål 1 - Kap 4 - Vad äter du till frukost? s. 88

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • till frukost فطور الصباح
 • en macka شطيرة
 • en apelsinjuice عصير البرتقال
 • hungrig جائع
 • dem هم
 • hinna يلحق به
 • tycka om يعجب
 • att ان
 • länge وقت طويل
 • på väg till على الطريق ألي
 • en väg طريق
 • en fil لبن
 • flingor حبوب

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-vad-ater-du-till-frukost-s-88.7231750.html

Dela