Mål 1 - Kap 4 - Skyltar på stan s. 93

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en skylt ታቤላ
 • en stad ሓደ ከተማ
 • en entré መእተዊ
 • en ingång መእተዊ
 • man ሰብ
 • in ውሽጢ
 • uttala ምድማጽ
 • en försäkringskassa ውሕስት
 • en gång till ምድጋም
 • en gång ንሓደ
 • långsamt ቀስ ምባል
 • på grund av ምክንያት
 • en ombyggnad ዝጽገን ገዛ
 • mena ማለት

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-skyltar-pa-stan-s-93.7231747.html

Dela