Mål 1 - Kap 4 - Jag saknar dig s. 98

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sakna ምንፋቅ
  • varför ስለምንታይ
  • ett nummer ሓደ ቁጽሪ
  • prata ምዝራብ
  • henne ንሳ
  • en puss ምስዓም
  • vill ምድላይ
  • en kram ምሕቋፍ
  • lycka till ጽቡቅ ዕድል
  • tänka ምሕሳብ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-jag-saknar-dig-s-98.7231749.html

Dela