Mål 1 - Kap 4 - Dricker du mycket kaffe? s. 87

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • dricka ምስታይ
  • i genomsnitt ማዕኸላይ አቭሬጅ
  • en liter ሓደ ጠርሙስ፣ ሓደ ሌትር
  • per person ብሓደ ሰብ
  • en person ሓደ ሰብ
  • betyda ማለት
  • att ‏ናይ ሓደ ሽወደንኛ ግሲ መሰረታዊ ቅርጺ (ወይ ሱር) ምዃኑ ዜመልክት ቃል‏
  • varje ኹሉ ግዜ፣ኹሉሻዕ
  • en kopp ሓደ ኹባያ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-dricker-du-mycket-kaffe-s-87.7231742.html

Dela