Mål 1 - Kap 4 - Årets månader s. 95

Övningen är skapad 2017-10-10 av sfikramfors. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 1. månad januari
 • 2. månad februari
 • 3. månad mars
 • 4. månad april
 • 5. månad maj
 • 6. månad juni
 • 7. månad juli
 • 8. månad augusti
 • 9. månad september
 • 10. månad oktober
 • 11. månad november
 • 12. månad december

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-4-arets-manader-s-95.7667770.html

Dela