Mål 1 - Kap 3-Vi frågar:Vilken årstid är bäst?s.64

Övningen är skapad 2017-07-14 av sfikramfors. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fråga ‏ሕቶ፡ ጥያቐ፡ ወኸሳ‏
 • vilken ‏እዚ ማለት ከኣ‏
 • bäst ‏ዝበለጸ፡ ኣዚዩ ጽቡቕ‏
 • tycka ‏ምምሳል (መሲሉኒ)‏
 • igen ‏ከም ብሓድሽ፡ እንደገና፡ ብተወሳኺ‏
 • efter ‏ደሓር፡ ጽንሕ ኢሉ፡ ደድሕሪኡ፡ ብድሕሪኡ‏
 • älska ‏ምፍቃር፡ ምፍታው‏
 • dansa ‏ምስዕሳዕ‏
 • ‏ክንድቲ፡ ከምዚ‏, ስለ
 • hoppas ‏ምእማን፡ ተስፋ ምግባር፡ ምምናይ‏
 • allt ‏ብምሉኡ‏
 • en trädgård ‏ንእሽቶ ግራት፡ ጀርዲን፡ ቦታ ዕምባባታት፣ ሕጹር ቦታ‏
 • växa ‏ምብቛል (በቆለ), ‏ምዕባይ፡ ምውሳኽ፡ ምዝያድ፡ ምግዛፍ‏ ‏
 • odla ‏ምፍራይ፡ ዘርኢ ምዝራእ፡ ተኽሊ ምትካል፣ ማሕረስ ምሕራስ፡ ምዅስኳስ፡ ምእያም ፡ ምንቃል‏
 • en blomma ‏ዕንባባ‏
 • en grönsak ‏ኣሕምልቲ‏
 • bada ‏ሰብነትካ ኣብ ማይ ምእላኽ፡ ኣካላትካ ምሕጻብ‏
 • sola ‏ጸሓይ ምጽላው‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-vi-fragar-vilken-arstid-ar-basts-64.7363143.html

Dela