Mål 1 - Kap 3 - Trivs ni? s. 61

Övningen är skapad 2017-07-13 av sfikramfors. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • trivas ዝሰማማዕ
  • lugnt ‏ህዱእ፡ ዕጉስ፡ ዓቃል‏, ‏ቀስ ዚብል‏
  • trevlig ‏ባህ ዜብል፡ ዚሰማማዕ፡ ፍቱው፡ ሕያዋይ፡ ጥዑም፡ ልዙብ‏
  • en granne ጐረቤት‏
  • en lägenhet ‏መቐመጢ ገዛ‏
  • för ምብዛ፡ ኣመና፡ ምሒር፡ ኣዝዩ፡ ኣዕርዩ‏
  • ibland ‏ሓንሓንሳእ፡ ስሕት እልካ፡ ኣብ መንጎኡ፡ ሓድሓደ ጊዜ‏
  • bli ‏ኵነታት ህልውና ዚገልጽ ዓንቀጽ፡ ኪኸውን ጀሚሩ ወይ ኪኸውን ኢዩ‏
  • trångt ‏ጸቢብ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-trivs-ni-s-61.7363069.html

Dela