Mål 1 - Kap 3 - Sara och Malin s. 68

Övningen är skapad 2017-07-14 av sfikramfors. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sluta ‏ምውዳእ፡ ምቍራጽ፡ ምፍጻም፡ ምድምዳም፡ ደው ምባል‏
  • i morgon ‏ጽባሕ‏
  • dig ‏ንስኻ (ኺ)‏
  • utanför ‏ብወጻኢ፡ ብግዳም‏
  • matematik ‏ስነፍልጠት-ሒሳብ፣ ቍጽሪ‏
  • en lunch ‏ምሳሕ‏
  • idrott ‏ስፖርት‏
  • en bild ‏ስእሊ፡ ፎቶ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-sara-och-malin-s-68.7363156.html

Dela