Mål 1 - Kap 3 - Olle letar efter en lägenhet

Övningen är skapad 2017-07-14 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • leta efter ‏ምድላይ፡ ምንዳይ፡ ምእላሽ‏
 • söka ‏ምፍታን‏, ‏ምድላይ፡ ምንዳይ፡ ሃሰስ ምባል፡ ምእላሽ‏
 • internet ‏ምርካብ፡ ምግናይ፡ ምጕናፍ‏
 • verka ‏ኣገዳሲ‏
 • ett rum ‏ቦታ፡ ሰፈር‏
 • en våning ‏ደርቢ‏
 • en hiss ‏ሂስ፡ ኣብ ብዙሕ ደርቢ ዘለዎ ርሻውንቲ ንላዕልን ታሕትን እተመላልስ ሳንዱቕ‏
 • mot ‏ኣንፈት ዜመልክት ቃል‏
 • en gård ‏ሕርሻ፡ ጥሪት‏
 • fundera ‏ምስትንታን፡ ምሕሳብ‏
 • flytta ‏ናብ ካልእ ቦታ ምቕያር‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-olle-letar-efter-en-lagenhet.7363169.html

Dela