Mål 1 - Kap 3 - När öppnar de? s. 70

Övningen är skapad 2017-07-14 av sfikramfors. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • öppna ‏ክፉት፡ ርሑው‏
  • en restaurang ‏ቤት መግቢ‏
  • stängt ‏ምዕጻው፡ ምሽጓር‏, ‏ምውዳእ፡ ምፍጻም‏
  • en bokhandel ‏ክፉት፡ ርሑው‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-nar-oppnar-de-s-70.7363157.html

Dela