Mål 1 - Kap 3 - När går tåget? s. 66

Övningen är skapad 2017-07-14 av sfikramfors. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • när ‏መዓስ? በየናይ ጊዜ?‏
  • går, avgår ‏ምብጋስ፡ ምንቃል(ንቕሎ)፡ ምኻድ‏
  • ett tåg ‏ዚምርሹ ሰባት፡ ዑደት፡ ዓጀባ‏
  • en dag ‏መዓልቲ‏
  • ett dygn ‏ለይትን መዓልትን‏
  • en natt ‏ለይቲ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-nar-gar-taget-s-66.7363148.html

Dela