Mål 1 - Kap 3 - Ett år i Sverige s. 63

Övningen är skapad 2017-07-13 av sfikramfors. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en vår ‏ጽድያ፡ ኣየት‏
 • en sommar ‏ክረምቲ‏
 • en höst ‏ጽድያ‏
 • en vinter ‏ክረምቲ‏
 • vakna ‏ምብርባር‏
 • en växt ‏ንእሽቶ ተኽሊ፡ ተኽሊ-ቅመም፡ ዕምባባ‏
 • ett träd ‏ገረብ፡ ኦም‏
 • mellan ‏ደረት ንዘለዎ ኵነት ቦታን ግዜን ዜመልክት ቃል‏
 • en grad ‏መጠን (ንውሓት፡ ስፍሓት፡ ዝርጋሐ ወዘተ)‏
 • mitten ‏ማእከል፡ ሕምብርቲ‏
 • ett sommarlov ‏ቤት ትምህርቲ ዚዕጸወሉ እዋን ዕረፍቲ‏
 • falla ‏ምውዳቅ (ወደቐ)‏
 • ett löv ‏ቈጽሊ‏
 • snö ‏ውርጪ፡ በረድ፡ ብዛሕሊ ዝረግአ ዝናብ‏
 • hela ‏ዘይተመቕለ፡ ምሉእ‏
 • en månad ‏ወርሒ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-ett-ar-i-sverige-s-63.7363073.html

Dela