Mål 1 - Kap 3 - Alla bor i samma hus s. 56

Övningen är skapad 2017-07-13 av sfikramfors. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alla ‏ኩሉ፡ ኩሎም‏
 • samma ‏ተመሳሳሊ፡ ሓደ፡ ከምኡ‏
 • ett hus ‏ገዛ‏
 • här ‏ኣብዚ (ቦታዚ)፡ እዚ፡ ኣብዚ ኣነ ዘሎኹዎ‏
 • några ‏ሓደ ሰብ፡ ገለ‏
 • en människa ‏ወዲ-ሰብ፡ ወዲ ኣዳም፣ ሰብ‏
 • som ‏ካብ ኮነ‏, እቲ‏
 • en ålder ‏ዕድመ፡ ዕምሪ‏
 • en sysselsättning ‏ምስራሕ‏
 • en målare ‏ስነ-ጥበባዊ ሰኣላይ‏
 • en bank ‏መኽዘን፡ መቐመጢ፡ ባንክ (ንኣብ. ናይ ደም)‏
 • en studerande ‏ተመሃራይ‏
 • gymnasiet ‏ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ‏
 • en förskola ‏ካብ ኣጸደ ሕጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ምጅማር ዜዳሉ ትምህርቲ‏
 • en pojke ‏ወዲ‏
 • en flicka ‏ጓል‏
 • sin, sitt, sina (ናይ ካልእይ ኣካል ንጽል ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ዋንነት ዜመልክት ክንዲ ስም)‏
 • ett universitet ‏ዩኒቨርሲቲ‏
 • en taxi ‏ታክሲ‏
 • skild ‏ንዝተገዳደፋ ሰብኣይን ሰበይትን ዚገልጽ ኵነታዊ ቅጽል፡ ፍቱሕ (ግዱፍ)፡ ፍትሕቲ (ግድፍቲ)‏
 • ensam ‏ብዘይ መሰነይታ ወይ ዘዕልለካ ዘይብልካ፡ ጽሙው፡ በይኑ ዝዀነ፡ ብሑት‏
 • en skådespelare ‏ተዋሳኢ ኣብ ተዋስኦ ወይ ትያትር ዚዋነ ሰብ፡ ተዋናይ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-3-alla-bor-i-samma-hus-s-56.7363067.html

Dela