Mål 1 - Kap 2 - Vad kostar tröjan? s. 50 + 46,48

Övningen är skapad 2017-07-12 av sfikramfors. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • kläder ‏ክዳን‏
  • en färg (färger) ‏ሕብሪ፡ ቀለም‏
  • ‏ምርካብ‏
  • berätta ‏ምግላጽ፡ ምዝንታው፡ ምንጋር‏
  • kosta ‏ዝዋግኡ፡ ዜውጽእ‏
  • behöva ‏ኣድላዪ ኰይኑ ምርካብ‏
  • köpa ‏ምግዛእ፡ ምዕዳግ፡ ምሽማት‏
  • en krona (kronor) ‏ባጤራ ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ዳንማርክን ኢስላንድን፣ እቲ ኣኽሊል ዘሎዎ ገጽ ክሮና‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-vad-kostar-trojan-s-50--46-48.7362950.html

Dela