Mål 1 - Kap 2 - Sverige s. 52

Övningen är skapad 2017-07-13 av sfikramfors. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avlångt ‏ሸሊሕ‏
 • en mil ሚል‏
 • norr ‏ሰሜን ገጽ‏, ሰሜን‏
 • söder ‏ደቡባዊ‏, ‏ኣንፈት፡ ኣቕጣጫ‏
 • väster ‏ምዕራብ‏
 • öster ‏ምብራቕ‏
 • en invånare ‏ተቐማጦ‏
 • en huvudstad ‏ርእሰ-ከተማ‏
 • största ‏ከተማ፡ ብዙሕ ህዝቢ ዚቕመጠላን ዝተፈላላየ ኣብያተ ዕዮን ህንጻታትን ዘለዋ ከተማ‏
 • cirka ‏ኣስታት፡ ኣቢሉ፡ ዳርጋ፡ ኣብ ከባቢ‏
 • en förort (förorter) (ናይ ከተማ) ከባቢ፡ ካብ ከተማ ውጽእ ኢሉ ዚርከብ ቦታ‏
 • ligger (ligga) ‏በጥ ምባል፡ ምዕራፍ፡ ምግዳም፡ ምግምባው፡ ብጎቦ ምዃን‏
 • andra ‏ካልኣይ፡ ቍጽሪ 2‏
 • västra ‏ምዕራባዊ‏
 • tredje ‏ሳልሳይ‏
 • södra ‏ደቡባዊ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-sverige-s-52.7363064.html

Dela