Mål 1 - Kap 2 - Sverige s. 52

Övningen är skapad 2017-03-27 av sfikramfors. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avlångt elongated
 • en mil mile
 • norr north
 • söder south
 • väster west
 • öster east
 • en invånare inhabitant
 • sörsta biggest
 • en stad city
 • cirka about
 • en förort suburb
 • ligger lies
 • andra second
 • tredje third
 • en huvudstad capital
 • i östra Sverige in southern Sweden
 • i västra Sverige in western Sweden
 • i östra Sverige in eastern Sverige
 • i norra Sverige in northern Sweden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-sverige-s-52.7231844.html

Dela