Mål 1 - Kap 2 - Räkna mera s. 40

Övningen är skapad 2017-07-12 av sfikramfors. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjugo 20
 • tjugoett, tjugoen 21
 • tjugotvå 22
 • tjugotre 23
 • tjugofyra 24
 • tjugofem 25
 • tjugosex 26
 • tjugosju 27
 • tjugoåtta 28
 • tjugonio 29
 • trettio 30
 • trettioett, trettioen 31
 • fyrtio 40
 • femtio 50
 • sextio 60
 • sjuttio 70
 • åttio 80
 • nittio 90
 • (ett) hundra 100
 • två hundra 200
 • tvåhundrafemtio 250
 • (ett) tusen 1000
 • tio tusen 10 000
 • (ett) hundra tusen 100 000
 • en miljon 1 000 000
 • femton miljoner 15 000 000
 • en miljard 1 000 000 000

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-rakna-mera-s-40.7362919.html

Dela