Mål 1 - Kap 2 - På biblioteket s. 42

Övningen är skapad 2018-05-29 av sfikramfors. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • biblioteket ‏ቤተ-መጻሕፍቲ (ቤተ ንባብ)‏
 • arbeta ‏ምስራሕ፡ ምዕያይ‏
 • där ‏ኣብቲ (ቦታ) እቲ‏
 • kan ‏ምፍላጥ፡ ምኽኣል‏, ‏ዚከኣል እንተኾነ‏
 • hjälpa ‏ምሕጋዝ፡ ምርዳእ፡ ምድጋፍ‏
 • mig ‏ንዓይ‏
 • javisst ‏እወ፡ ከመይ ድኣ‏
 • ett ögonblick ‏ቅጽበት፡ ሓጺር ግዜ‏
 • din, ditt, dina ‏ናትካ፡ ናትኪ‏
 • en adress, en gatuadress ‏ናትካ፡ ናትኪ‏
 • en e-postadress ‏ኢ-መይል‏
 • en mobil ‏ተንቀሳቓሲ ተለፎን‏
 • en ort ‏ቦታ፡ ሰፈር‏
 • en gata ‏ጐደና፡ ጽርግያ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-pa-biblioteket-s-42.7362925.html

Dela