Mål 1 - Kap 2 - Klockan s. 44 + 40,41

Övningen är skapad 2017-07-12 av sfikramfors. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mera ‏ዝበዝሐ፡ ዝያዳ‏
  • säger (säga) ‏ብቓል ምሕባር፡ ምባል፡ ምግላጽ፡ ምርቋሕ‏
  • ett telefonnummer ‏ቍጽሪ (ናይ ተራ፡ ግዝፊ፡ ወዘተ ዘመልክት) መቝጸሪ ቍጽሪ‏
  • vänta ‏ምጽባይ፡ ምጽናሕ‏
  • mycket ዙሕ፡ ሓያሎ፡ ክቱር‏, ‏ዝበዝሐ‏
  • över ‏ካብ ሓደ ውሱን ደረት (ዶብ) ንንየው‏
  • en minut (minuter) ‏ደቒቕ‏
  • en timme (timmar) ‏ሰዓት‏
  • en kvart ‏ርብዒ‏
  • en sekund (sekunder) ‏ካልኢት፡ ሓደ ስልሳዊ ደቒቓ፡ ህሞት ደቒቕ፡ ኣዝዩ ሓጺር እዋን‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-klockan-s-44--40-41.7362937.html

Dela