Mål 1 - Kap 2 - Klara ringer till mormor s. 32

Övningen är skapad 2017-07-12 av sfikramfors. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ringer (ringa) ‏ተሌፎን ምጥቃም፡ ስልኪ ምድዋል (ምግባር)‏
 • en mormor ‏ዓባየ፡ እንሓጎ‏
 • syskon ‏ኣሕዋት‏
 • i dag ‏ሎሚ‏
 • en söndag ‏ሰንበት፡ ናይ ሰሙን ሻብዓይቲ መዓልቲ፡ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ‏
 • klockan ‏ሰዓት‏
 • ‏ብድሕሪት‏
 • en kväll ‏ምሸት፡ ድሕሪ ቐትሪ‏
 • kallt ‏ቁሪ፡ ዝሑል፡ ከትከት ዚብል‏
 • ute ‏ኣብ ግዳም‏
 • regnar (regna) ‏ምዝናብ፡ ማይ ምህራም‏
 • hemma ‏ኣብ ገዛ‏
 • inte ‏(ናይ ኣሉታ ተውሳኸ ግሲ) ኣይ (ኰነን)፡ ኣይ (ፋልን)‏
 • ni ‏ንስኻትኩም፡ ንስኻትክን‏
 • bio ‏ሲነማ‏
 • jaså ‏አረእ!፡ እንታይትብል ኣታ!፡ ብሓቂ!፡ ብኡነት!፡ ወይለይ!‏
 • ska ‏ክ (ኪ) (ንመጻኢ ግዜ ዘመልክት ተውሳከ ግሲ)‏
 • sover (sova) ‏ምድቃስ፡ ሰለም ምባል‏
 • snart ‏ብዝሓጸረ እዋን ፡ ድሕሪ ቁሩብ፡ ጽንሕ ኢሉ‏
 • trött ‏ዕረፍቲ ዜድልዮ፡ ድኩም፡ ልሕሉሕ‏
 • hälsa ‏ሰላም ምባል፡ ጥዕና ሃበለይ ምባል፡ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ምባል፡ ከመዓልኩም ምባል‏
 • gott ‏ጽቡቕ፡ ደሓን፡ ግሩም‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-2-klara-ringer-till-mormor-s-32.7362905.html

Dela