Mål 1 - Kap 10 - Vardagsspråk och slang

Övningen är skapad 2018-05-31 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett vardagspråk ማዓልታዊ ትዛረቦ ቋንቋ
 • en slangn ታራ ኣዛራርባ
 • använda ምጥቃም ምዝውታር
 • en del ሓደ ክፋል
 • ett uttryck መግለጺ (ብቃል ወይ ብሓረግ)
 • formeiit ወግዓዊ ግዳማዊ ንማለቱ
 • ett skriftspråk ናይ ጽሑፍ ቛንቋ
 • vardagliga መዓልታዊ
 • användas ምጥቃም(ተጠቂመ)
 • särskilt ውሱን ድሩት
 • en ungdom መንእሰይ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-10-vardagssprak-och-slang.8272158.html

Dela