Mål 1 - Kap 10 - På Kafé Stella

Övningen är skapad 2018-05-29 av sfikramfors. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en klasskompis ናይ ክላስ መሓዛ
 • sätte sig ኮፍ ምባል
 • en massa ብዙሕ
 • en grej ንብረት
 • en ägare ዋናኒ ትካል
 • visste ምፍላጥ
 • kolla ምርአይ
 • såg ርእዩ
 • måla ምልማጽ
 • be ምሕታት ምልማን
 • en firma ፋብሪካ
 • en lön ደሞዝ
 • det är klart ንጹር ግሉጽ
 • nog እኹል
 • räcker ዝኣክል
 • gjort ምስራሕ ምትግባር
 • visst ርጉጽ ዘየጠራጥር
 • stolt ብነብሱ ዝተአማመን
 • faktiskt ርግጸኛ
 • snackade ምዝራብ
 • förresten ንምዃን ብዝተረፈ
 • hänga med ስዓበኒ
 • lovat ምትስፋው
 • passa ምሕላው
 • en farsa ኣቦ
 • en morsa ኣደ
 • en matte ሕሳብ
 • ett prov ፈተና
 • sticka ምኻድ መገዲ
 • käka ምብላዕ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-10-pa-kafe-stella.8264837.html

Dela

Annonser