Mål 1 - Kap 10 - Hassan och Linda planerar bröllop

Övningen är skapad 2018-06-12 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • planera መደብ(ምዉጣን)
 • boka ምእዛዝ(ምጥላብ)
 • en flygresa ምጋሽ (ምብራር)
 • lunga sig ዝተረጋገአ
 • koncentrera sig(mig) ምስትውዓል
 • en almanacka ዓውደ አዋርሕ
 • förlova oss ክንፍትን ኢና
 • förlova sig ተዓዲሞም
 • en förlovningsmiddag ናይ ድራር ዕድመ
 • sätta in ናይ መርዓ ዕድመ
 • en förloving ምስታፍ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-10-hassan-och-linda-planerar-brollop.8276057.html

Dela