Mål 1 - Kap 10 - En tidningsartikel

Övningen är skapad 2018-05-29 av sfikramfors. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en tidningsartikel ዓንቀጽ
 • en dröm ሕልሚ
 • en verklighet ክዉንነት
 • ett utseende ደጋዊ ትርኢት
 • ursprungligen መቦቆል
 • inom አብ ዉሽጢ
 • hemtjänst አብ ገዝኦም ዝእለዩ
 • en lokal አዳራሽ
 • fick reda på ምርካብ(ምጥንቃቅ)
 • skulle ናይ መጻኢ ግዜ
 • säljas ምሻጥ
 • äntligen ድሕሪ ነዊሕ እዋን
 • kunde ምክአል
 • lät renovera ምሕዳስ
 • lät ምምሳል(ይመስል)
 • renovera ሓድሽ
 • fräscht ጽሩይ(ሓድሽ)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-10-en-tidningsartikel.8264833.html

Dela