Mål 1 - Kap 1 - Var kommer du ifrån? s.14 (s.13)

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett land (länder) ‏ሃገር፡ ዓዲ‏
 • var ‏ኣበይ?፡ ኣበየናይ ቦታ
 • kommer (komma) ‏ደፋፍአ፡ ደረኸ፡ ሓበረ‏
 • ifrån, från ካብ‏
 • talar (tala) ‏ምድሃይ፡ ሓሳባትካ ምግላጽ‏
 • ett språk ‏ቋንቋ (ናይ ደቂ ሰብ ብቓልን ብጽሑፍን) ሓሳባት መግለጺ‏
 • arabiska ‏ዓረብኛ‏
 • engelska ‏እንግሊዛዊ‏
 • lite ‏ቍሩብ፡ ሒደት‏
 • svenska ‏ሽወደንኛ ናይ ሽወደን ቀንዲ ቋንቋ‏
 • ryska ‏ካብ ሩስያ ዝመጸ ሰብ (ሩስያዊ)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-1-var-kommer-du-ifran-s-14-s-13.7362738.html

Dela