Mål 1 - Kap 1 - Vad gör de? s. 24

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gör (göra) ‏ምግባር፡ ምስራሕ፡ ምፍጻም‏
 • sitter (sitta) ‏ኮፍ ምባል፡ ምቕማጥ‏
 • står (stå) (ከይተነቓነቕካ) ትኽ ኢልካ ጠጠው ምባል፡ ሰጥ ምባል‏
 • går (gå) ‏ብእግርኻ ምኻድ፡ ምንቅስቓስ‏
 • sover (sova) ‏ምድቃስ፡ ሰለም ምባል‏
 • läser (läsa) ምንባብ‏
 • skriver (skriva) ‏ምጽሓፍ፡ ምውራቕ፡ ምድራስ፡ ምኽታብ ፊደላት እናቐረጽካ ኣብ ወረቐት ምስፋር፡ ፊደላት ምጥቃም‏
 • äter (äta) ‏ምብላዕ፣ ምምጋብ‏
 • en frukost ‏ቍርሲ‏
 • åker (åka) ‏ምኻድ (ብማኪና ምጕዓዝ)፡ ምጋሽ፡ ምዝዋር (ማኪና)‏
 • en buss ‏ኣውቶቡስ‏
 • dricker (dricka) ‏ምስታይ‏
 • ett kaffe ‏ቡን‏
 • lagar (laga) ‏ምድላው፡ ምስንዳእ፡ ምስራሕ፡ ምግባር‏
 • en mat ‏ምግቢ፡ ቀለብ፡ ስንቂ‏
 • lyssnar (lyssna) ‏ልብኻ ዓቲብካ ምስማዕ፡ ጽን ምባል‏
 • en musik ‏ሙዚቃ‏
 • en telefon ‏ተለፎን፡ ስልኪ‏
 • kör (köra) ‏ምእላይ፡ ምድፋእ፡ ምግዳድ‏
 • en bil ‏ማኪና‏
 • tittar (titta) ‏ምርኣይ፡ ምምልካት፡ ምዕዛብ‏
 • en teve ‏ተለቪዥን‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-1-vad-gor-de-s-24.7362756.html

Dela