Mål 1 -Kap 1 - Jag heter Jonas s. 22

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gift ‏ምርዑዋት‏
 • har (ha) ‏ቅድሚ ሕሉፍ ዓንቀጽ ዚኣቱ ሓጋዝ ዓንቀጽ‏
 • ett barn ‏ቈልዓ፡ ህጻን፡ ዕሸል፡ ማማይ‏
 • också ‏እውን፡ እንተላይ፡ ኣብ ርእሲኡ‏
 • min. mitt, mina ‏ናተይ፡ ናይ ዓርሰይ‏
 • en man ‏ሰብኣይ፡ ተባዕታይ‏
 • en son ‏ወዲ፡ ውላድ‏
 • en dotter ‏ውላድ (ንጓል)፡ ውልድቲ‏
 • en mamma ‏ኣደ‏
 • en pappa ‏ኣቦ‏
 • en fru ወይዘሮ‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-1-jag-heter-jonas-s-22.7362752.html

Dela