Mål 1 - Kap 1 - Hur stavas det? s.10

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • stava ‏ፊደላት ኣላጊብካ ቃላት ምጽሓፍ‏
  • det ‏ኣብ ሰዋስው ኣካላዊ ዘይኰነ በዓል ቤት‏
  • nej ‏ኣይፋልን፡ ኣይኮነን፡ ኖኖእ‏
  • fel ‏ቅኑዕ ዘይኰነ፡ ግጉይ‏
  • rätt ‏ልክዕ፡ ቅኑዕ፡ ጌጋ ዘይኮነ፡ ዘይግጉይ፡ ትኽክል‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-1-hur-stavas-det-s-10.7362736.html

Dela