Mål 1 - Kap 1 - Hej! s.8

Övningen är skapad 2017-07-11 av sfikramfors. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hej ‏ሀይ! ሰላም!‏
 • hur ‏ከመይ‏
 • är (vara) ርአ‏
 • det ‏ኣብ ሰዋስው ኣካላዊ ዘይኰነ በዓል ቤት‏
 • bra ጽቡቕ‏
 • tack ‏የቐንየለይ፡ ክብረት ይሃበለይ፡ እግዚኣብሄር ይመስገን‏
 • och ‏ን፡ እሞ፡ ድማ፡ ከኣ፡ ከምኡ እውን‏
 • bara ጥራይ
 • fin (fint) ‏ረቂቕ‏, ‏ጽቡቕ፡ ግሩም፡ ዝበለጸ‏
 • ha ‏ቅድሚ ሕሉፍ ዓንቀጽ ዚኣቱ ሓጋዝ ዓንቀጽ‏
 • ‏ክንድቲ፡ ከምዚ‏
 • vi ‏ንሕና‏
 • se ‏ምርኣይ (በዒንትኻ ምዕዛብ)፡ ምጥማት፡ ምምልካት (ከምኡ እውን ”ምርዳእ”)‏
 • ja ‏እወ፡ እሺ፡ ሕራይ‏
 • ‏ሽዑ፡ በቲ ጊዜ እቲ‏
 • en lärare ‏መምህር‏
 • varsågod ‏እንካ፡ ተቐበል ገንዘብካ (ድሕሪ ቐንየለይ)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mal-1-kap-1-hej-s-8.7362720.html

Dela