Makro

Övningen är skapad 2019-04-16 av Momeeh. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NP = NI
 • Nationalprodukten = de summerade förädlingsvärdena = slutprodukternas försäljningsvärde
 • Nettonationalprodukt = bruttonationalprodukt - kapitalförslitning
 • NP till faktorkostnad = NP till marknadspris - indirekta skatter + subventioner
 • Real nationalprodukt = nominell nationalprodukt x inflationsjustering
 • BNP = NP / folkmängd
 • BNP:s nackdelar = 1, enbart en officiell marknad. 2, resursförbrukning. 3, varor. 4, produktionsresultatets fördelning
 • Nettoskatt = skatter - transfereringar
 • Totalt sparande = nettoexport + investeringar
 • Nationalinkomsten = lönesumma + driftsöverskott
 • Disponibel inkomst faktorinkomst - skatter + transfereringar
 • Valutareservens transaktionsförändring = bytesbalansen(X - Z) + finansiell balans(Zk-Xk)
 • Låg kurs = hög ränta
 • Hög kurs = låg ränta
 • Devalvera = nedskrivning
 • revalvera = uppskrivning
 • 45 graders = NP=NI
 • AD = aggregerad efterfrågan
 • Arbetslöshet = friktions- och sökarbetslöshet, strukturarbetslöshet, konjunkturarbetslöshet
 • Phillopskurvan = sambandet mellan inflation och arbetslöshet
 • LAS = long run aggregate supply
 • AD-kurvans lutning = Det som bestämmer kurvans lutning är är vi slår ihop den privata och offentliga konsumtionsefterfrågan med investerings och exportefterfrågan
 • S = sparnade
 • NT = nettoskatt
 • Z = import
 • I = investeringar
 • G = offentliga utgifter
 • X = export
 • U = unemployment
 • W = inflation
 • P = prisnivå
 • M = penningmängden
 • Q = totala varumängden
 • Ny statsskuld = tidigare statsskuld - x
 • BNP tillväxt % = 2, 3 och 1, 6
 • BNP gap = 1, 2 och 1, 0
 • sysselsatta 15-74 år ökning = 1, 8 och 1-3
 • sysselsättningsgrad 15-74 = 68, 5 och 69, 0
 • sysselsättningsgrad 20 - 64 = 82, 6 och 83, 0
 • arbetslöshet 15-74 = 6, 3 och 6, 3
 • reporänta = -0, 25
 • BNP sverige = 4 791 miljard
 • BNP per capita = 53 442, 01 USD
 • BNP uträkning = C + I + G + X - Z
 • Depreciering = nedskrivning, rörlig växelkurs
 • Statskuld = underskott i statens budget
 • Utlandsskuld = underskott i bytesbalansen
 • Påverka marknadsräntan = köp/försäljning av räntepapper, centralbanken
 • Påverka växelkursen = stödköp/försäljning av valuta, centralbanken
 • inkomstfördelning = 0, 27
 • ny Utlandställning (X-Z) + tidigare utlandställning
 • statsskuld uträkning = skatter - transfereringar - offentliga utgifter
 • kapitalförslitningar = privata brutto - privata netto investeringar
 • skattekvot = skatter / BNP
 • sparkvot = finansiella sparandet + bruttoinvesteringar + investeringar / BNP

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/makro.9037012.html

Dela