Make yourself at home

Övningen är skapad 2021-05-21 av steningehojden. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Make yourself at home känn dig som hemma
 • stay with bo hos
 • first första
 • round the house runt i huset
 • shelves hyllor
 • as you can see som du ser
 • lots of things en mängd
 • dining-room matrum
 • very nice of you väldigt snällt av dig
 • quickly snabbt
 • cooking att laga mat
 • before we start innan vi börjar
 • of course naturligtvis
 • by the window vid fönstret
 • cupboard skåp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/make-yourself-at-home.10436488.html

Dela