Magtarmkanalens termer

Övningen är skapad 2019-02-15 av rosenknopp. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stoma öppning
 • enzym protein som spjälkar mat
 • glandula körtel
 • oesophagus matstrupe
 • exantem hudutslag
 • incision kirurgiskt snitt
 • peristaltik muskelsammandragningar som för födan framåt
 • atrofi förtvining
 • defektion tarmtömning
 • emesis kräkning
 • ulcus sår
 • IBS irriterad tarm
 • retention kvarhållande
 • resecera avlägsna del av organ
 • obstipation förstoppning
 • faeces avföring
 • gaster magsäck
 • digestion matspjälkning
 • abscess varansamling
 • paralys fullständig förlamning
 • hernia bråck
 • reponera utföra
 • cirrhosis skrumpning av organ
 • varicer åderbråck
 • ikterus gulsot
 • ligatur underbindning
 • lesion skada i vävnad
 • melena blodig avföring
 • obesitas fetma
 • perforation genombrott

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magtarmkanalens-termer.8886340.html

Dela

Annonser