Magic week 14

Övningen är skapad 2017-03-31 av Manfred16. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • who knows vem vet
  • every hour varje timma
  • he grows han växer
  • stay stanna
  • we must vi måste
  • Where is it? Var är det?
  • letter bokstav/brev
  • clue ledtråd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magic-week-14.7247596.html

Dela