Magic week 12

Övningen är skapad 2017-03-17 av Manfred16. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • close to nära
  • over there där borta
  • lots of många/mycket
  • let's try to låt oss försöka att
  • Can I have... Kan jag få...
  • there is/are det finns
  • Do you like (to)... Gillar du (att)...
  • read läsa
  • too också

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/magic-week-12.7200908.html

Dela